برچسب:

پول‌های نفتی

1 مطلب

نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به تهدید تبدیل شده است