برچسب:

پيش فروش خودرو

4 مطلب

زمان از سرگیری طرح هفتگی فروش خودرو

خروج سرمایه‌های سرگردان از طرح‌های پیش‌فروش خودرو

کاهش قیمت خودرو ادامه می‌یابد؟

پیش فروش خودروسازان چقدر قابل اعتماد است؟