برچسب:

پژوهشکده پولی و بانکی

9 مطلب

سیاست‌گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم/ طراحی مسیر برای کنترل تورم

باید به سمت مقررات‌گذاری برای ارزرمزها حرکت کنیم

نظام بانکی در حال پوست‌اندازی است

روش‌ دستوری کاهش نرخ سود سپرده راهگشا نیست