برچسب: پیام رهبر
1 مطلب

کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به امداد مردم وظیفه‌ای مهم است