برچسب:

پیمان پاریس

2 مطلب

مخالفت لاگارد با نقض پیمان پاریس از سوی ترامپ

تهدید دوباره ترامپ برای خروج از پیمان پاریس