برچسب:

پیک مصرف

8 مطلب

تامین آب و برق سال ۹۸ در گروی حمایت دولت

خاموشی‌ها ۱۰ روز دیگر صفر می‌شود

یک درجه افزایش دما، ۲۰۰مگاوات افزایش مصرف برق