موضوعات داغ:
برچسب: چادر مشکی
6 مطلب

بسته حمایتی از تولیدکنندگان چادر مشکی نیازمند تامین مالی

تا 3 سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی خواهیم رسید