برچسب:

چاه‌های نفت

6 مطلب

تولید تاج سرچاهی نفت در ایران با یک چهارم قیمت نمونه خارجی

تاکید معاون گردشگری بر فعال شدن چاه‌های نفت گردشگری کشور