برچسب:

چاه‌های کشاورزی

3 مطلب

انسداد بیش از 5 هزار چاه غیرمجاز در دشت‌های کشور

برقی کردن چاه‌های کشاورزی شتاب گیرد