برچسب: چاه‌های کشاورزی
3 مطلب

انسداد بیش از ۵ هزار چاه غیرمجاز در دشت‌های کشور

برقی کردن چاه‌های کشاورزی شتاب گیرد