موضوعات داغ:
برچسب: چاه‌های کشاورزی
3 مطلب

انسداد بیش از 5 هزار چاه غیرمجاز در دشت‌های کشور

برقی کردن چاه‌های کشاورزی شتاب گیرد