موضوعات داغ:
برچسب: چاه غیرمجاز
3 مطلب

30 هزار چاه غیرمجاز در تهران

انسداد بیش از ۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور