برچسب:

ژائیر بولسونارو

2 مطلب

رئیس‌جمهور جدید برزیل کیست؟/چه بر سر اقتصاد برزیل خواهد آمد؟

بولسونارو و خطری که دموکراسی نوپای برزیل را تهدید می‌کند