برچسب:

کارانه پرستاران

6 مطلب

افزایش سقف کارانه پرستاران/ مبلغ کارانه اعلام شد

شهادت ۱۵۰ پرستار در دوره کرونا / هر پرستار به جای دو نفر کار می‌کند

کارانه و حقوق پرستاران پرداخت نشد/ زنگ هشدار برای بخش درمان