برچسب:

کارانه پزشکان

3 مطلب

افزایش موج مهاجرت در میان پرستاران / معوقات بخش درمان چه شد؟

از کدام کارانه حرف می‌زنید؟ / کارانه 100 هزار تومان، حق کرونا 90 هزار تومان!

کدام پزشکان نجومی بگیر هستند