برچسب:

کارت خرید

4 مطلب

آیا وام سهام عدالت نقد است؟

مبلغ کارت اعتباری برای انواع سهام عدالت

دولت به جای افزایش حقوق به مردم کارت خرید بدهد