برچسب: کارت هوشمند
4 مطلب

جزئیات حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی

قرار نیست بنزین گران شود

جزئیات استفاده از کارت هوشمند به جای دفترچه‌های بیمه