برچسب:

کارلوس کی‌روش

14 مطلب

کی‌روش می‌ماند، نمی‌ماند!

الگوی کی‌روش برای اقتصاد ایران چگونه محقق می‌شود؟

همه هزینه‌ها برای کارلوس کی‌روش از برزیل تا روسیه

ستاره‌ها روی بیلبورد شهر