برچسب: کارگاه‌های دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
1 مطلب

اختصاص وام صندوق رفاه برای تقویت کارگاه‌های دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای