برچسب: کارگران هفت‌تپه
2 مطلب

واگذاری شرکت‌هایی نظیر هفت‌تپه به بخش تعاونی

سفره کارگران هرروز خالی‌تر می‌شود