برچسب:

کارگران هفت‌تپه

4 مطلب

هفت‌تپه به چرخه کار و تولید بازگشت

واگذاری شرکت‌هایی نظیر هفت‌تپه به بخش تعاونی

سفره کارگران هرروز خالی‌تر می‌شود