برچسب:

کارگر ایرانی

4 مطلب

حمایت از کارگر ایرانی، شاید وقتی دیگر

از ساخته دست کارگر ایرانی حمایت کنیم

آیا دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی افزایش می‌یابد؟