برچسب:

کالای احتکار شده

1 مطلب

برای تامین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد