برچسب:

کالای یارانه‌ای

1 مطلب

شرکت‌های تولیدکننده کالای یارانه‌ای را نمی‌توان واگذار کرد