برچسب:

کالا خوراکی

1 مطلب

بررسی تورم در نقاط شهری و روستایی / ساکنان روستاها کالاهای غیرخوراکی را گرانتر مصرف می‌کنند