برچسب:

کامیون‌های فرسوده

2 مطلب

خسارت 12 هزار میلیارد تومانی کامیون‌های فرسوده

با ممنوعیت تردد کامیون‌های فرسوده؛ کربن سیاه پایتخت کاهش یافت