برچسب: کانون بانک‌های خصوصی
4 مطلب

فعالیت موسسات غیرمجاز سامان‌دهی شده است

ضمانت سپرده‎های مردم در هر بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان