برچسب:

کانون کارفرمایان

2 مطلب

مسئولیت دیه کارکنان مبتلا به کرونا با کیست؟

ائتلافی با کانون کارفرمایان نداشتم / ترجیح می‌دهم با چهره‌های قدیمی ائتلاف کنم