برچسب:

کاهش بارندگی

4 مطلب

کاهش چشمگیر تولید برق نیروگاه‌های برق آبی/ اوضاع بارندگی در کشور وخیم است

تهران در تابستان 42 ساعت خاموش شد

66 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند