موضوعات داغ:
برچسب: کاهش بارندگی
3 مطلب

تهران در تابستان ۴۲ ساعت خاموش شد

۶۶ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند