برچسب:

کاهش شعب بانکی

3 مطلب

قطار ادغام بانک‌ها در ایستگاه آخر / کاهش شعب و پرسنل بانکی در سال 1400

تعطیلی 125 شعبه بانکی در بهار امسال

تعداد شعب بانکی کاهش یافت