برچسب:

کاهش چک برگشتی

1 مطلب

سرنوشت اجرای قانون جدید چک در ۱۴۰۰ / زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها