برچسب: کتاب ناگفته‌های بورس ایران
1 مطلب

روایتی از رفتارهای مختلف گروه‌های فشار در بورس/هیچ جلسه خصوصی با شخص رئیس‌جمهور نداشتم