برچسب:

کتاب ناگفته‌های بورس ایران

1 مطلب

روایتی از رفتارهای مختلف گروه‌های فشار در بورس/هیچ جلسه خصوصی با شخص رئیس‌جمهور نداشتم