برچسب:

کرم ابریشم

5 مطلب

ایجاد ۸۲ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی

روزهای خوش ملکه الیاف

کناره‌گیری 13 هزار خانوار از تولید کرم ابریشم