برچسب: کسری تجاری آمریکا
9 مطلب

کسری تجاری آمریکا افزایش یافت

واردات نفت چین از آمریکا افزایش می‌یابد