برچسب: کسری تراز تجاری
6 مطلب

افزایش ۹ درصدی صادرات ترکیه

کسری تراز تجاری بی‌سابقه در آمریکا

بازاریابی ترامپ در سرزمین چشم‌بادامی‌ها