برچسب:

کسری حساب جاری

1 مطلب

کاهش 2 میلیارد دلاری کسری حساب جاری ترکیه