برچسب:

کشتی‌های چینی

5 مطلب

فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کشور

مافیای صیادی کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب حقیقت دارد؟

برکناری رئیس شیلات ارتباطی به حضور چینی‌ها در دریای جنوب دارد؟