برچسب:

کشتی چینی

7 مطلب

خسارت سانچی از چینی‌ها هم دریافت می‌شود

جعبه‌سیاه کشتی چینی کریستال پاک شده است

صدور مجوز مصاحبه با خدمه کشتی چینی