برچسب: کشت گلخانه‌ای
2 مطلب

۴۵ هکتار گلخانه می‌تواند به اندازه ۴۵۰ هزار هکتار تولید کند