برچسب:

کشت گلخانه‌ای

2 مطلب

45 هکتار گلخانه می‌تواند به اندازه 450 هزار هکتار تولید کند