برچسب:

کلیه

6 مطلب

از تهران تا بغداد؛ سفری برای فروش گران‌تر کلیه

بازار خرید و فروش اعضای بدن / کلیه ۱۵۰، ‌نیمی از کبد ۲۰۰ میلیون تومان!

اثر سدیم بیش از حد بر قسمت‌های مختلف بدن