برچسب:

کلیه

4 مطلب

بازار خرید و فروش اعضای بدن / کلیه ۱۵۰، ‌نیمی از کبد ۲۰۰ میلیون تومان!

اثر سدیم بیش از حد بر قسمت‌های مختلف بدن