برچسب:

کمبود انسولین قلمی

3 مطلب

قاچاق انسولین چقدر جدی است؟

ماجرای انسولین‌های غیرقابل استفاده / چرا ۳۰۰ هزار انسولین کشف شده توزیع نشد؟

علت کمبود انسولین در ایران چیست؟