برچسب:

کمبود منابع آبی

2 مطلب

آخرین وضعیت ذخیره آبی پایتخت و شهرهای اطراف

قیمت یک لیتر آب شرب شهری تنها ۶ ریال است