برچسب: کمبود منابع آبی
2 مطلب

آخرین وضعیت ذخیره آبی پایتخت و شهرهای اطراف

قیمت یک لیتر آب شرب شهری تنها ۶ ریال است