برچسب:

کمبود موادغذایی

2 مطلب

ذخایر مواد غذایی برای 6 ماه کافی است

چرا برخی مردم به سمت بازارها هجوم آوردند؟