برچسب: کمبود موادغذایی
2 مطلب

ذخایر مواد غذایی برای ۶ ماه کافی است

چرا برخی مردم به سمت بازارها هجوم آوردند؟