برچسب:

کمبود نان

3 مطلب

توزیع قیر رایگان تصویب شد / تخمین رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی

مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم

جزئیات کمبود نان در ارومیه / خبر کمبود نان در کشور جدی است؟