برچسب:

کمبود نان در ارومیه

2 مطلب

توزیع قیر رایگان کلید خورد / اعتبار یارانه‌ها، صرف توزیع قیر شد؟

جزئیات کمبود نان در ارومیه / خبر کمبود نان در کشور جدی است؟