برچسب:

کمیته دستمزد شورای عالی کار

1 مطلب

احتمال افزايش 60 درصدي دستمزد كارگران چقدر است؟