برچسب:

کمیل طیبی

3 مطلب

اگر FATF تصویب نشود قیمت دلار چند می‌شود؟

ثبت کانال ویژه تجارت تا چه حد روابط تجاری ایران را سامان می‌دهد؟

تصویب CFT چه اثرات اقتصادی دارد؟/پایان دلالی‌های تجاری و آغاز گشایش‌های ارزی