برچسب: کنتورسازی
4 مطلب

جزئیات واگذاری سهام کنتورسازی در بورس

نصب ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند تا سال آینده