برچسب:

کیسه زباله

2 مطلب

پانیذ، تجلی احترام به مصرف کننده

۶۳۷۰۰ تومان در یک کیسه زباله در تهران