برچسب:

کیوسک

3 مطلب

پلمپ کیوسک های مطبوعاتی متخلف

نصب کیوسک‌های دیجیتال دسترسی در لندن

نصب ۴۰۰ دستگاه کیوسک تلفن همگانی در مسیر کربلا