برچسب:

گاز رایگان

5 مطلب

آب، برق و گاز چه کسانی رایگان می‌شود؟

گاز کدام مشترکان رایگان می‌شود؟

گاز 30 درصد خانوار رایگان می‌شود

فعلا خبری از رایگان شدن قبض گاز نیست