برچسب:

گاز طبیعی مایع

7 مطلب

زمستان سیاه در انتظار LNG آمریکا

بررسی خرید گاز آمریکا توسط اتحادیه اروپا

شمارش معکوس تا انقلاب نفتی

چانه‌زنی خریداران گاز قطر برای قراردادهای انعطاف‌پذیرتر

تاثیر تنش خاورمیانه بر بازار گاز