برچسب:

گدا

2 مطلب

تبریز چگونه شهر بدون گدا شد؟

متکدیان تهرانی ماهانه 12 میلیون درآمد دارند!